7565 0743 - vi svarer 24/7 info@ic-electric.dk

Hvad er god ventilation?

Ventilation med varmepumpe

Et godt indeklima opnås helt konkret, når din bolig jævnligt udluftes. Når du oplever det friske strejf af fornyet luft, uanset hvor du befinder dig i din bolig. Og ikke kun umiddelbart efter at ét eller flere vinduer lige har været åbnet.

Automatiske ventilationsanlæg

Faste, daglige udluftningsrutiner medvirker til, at luften ikke føles brugt og tung. Udluftning via automatiske ventilationsanlæg – som vi er specialister i at dimensionere og montere – giver flere fordele end blot et frisk pust fra åbne vinduer:

Hvorfor er det godt for indeklimaet?

  • Fordi et automatisk ventilationsanlæg udskifter den tunge og urene luft, der helt naturligt opstår fra forskellige aktiviteter i boligen, eks. fra køkken, bryggers og badeværelse.
  • Et automatisk ventilationsanlæg eliminerer stillestående luft og fugt og forebygger også eventuel dannelse af skimmelsvamp.
  • Et ventilationsanlæg reducerer urenheder og støv fra diverse overflader og sikrer – helt automatisk – en behagelig, frisk luft og et godt indeklima.

Der er mange forskellige, tekniske muligheder og løsninger. Overordnet kan de inddeles i tre kategorier: Naturlig udluftning, mekanisk ventilation og hybrid ventilation. Sidste nævnte kalder vi kombinationen af naturlig udluftning og mekanisk ventilation.

IC Electric har stor erfaring i at dimensionere og montere anlæg, der aktivt medvirker til en sund bolig og et rart indeklima. Er du i tvivl om effekten af et evt. automatisk ventilationsanlæg i din bolig, er du velkommen til at dele din tvivl med os. Vi rådgiver gerne – helt uforbindende. Og under alle omstændigheder kan vi levere dig frisk luft til en fair pris.

Sådan søger du tilskud til energiforbedring af din bolig

Fra den 15. oktober 2020 er det muligt at søge tilskud til installation af bl.a. etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.

Energistyrelsen anbefaler at man benytter en VE-godkendt virksomhed til at installere sin varmepumpe.

Det er faktisk ret nemt at indhente tilbud eller få beregnet en pris på f.eks. ventilation, varmepumper, solceller, solvarme eller biomassefyr.

Afhængig af husets størrelse, kan en husejer få 28.000 kroner i tilskud ved etablering af et ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Læs mere her – eller kontakt vores Energirådgiver Per Christensen på 2011 0224 eller pc@ic-electric.dk

OBS: Energistyrelsen har d. 30. oktober 2020 oplyst, at tilskudspuljen er tømt for midler for i år. Der åbnes for ansøgninger i første kvartal 2021.

Tilmeld dig nyhedsbrev på Energistyrelsen hjemmeside, så får du besked, når der åbnes for puljen i 2021 – Tilskud 2021

Sådan søger du om energi tilskud til varmepumper
Tekniq garanti for VE-installatører

Du bør altid vælge en installatør, der er omfattet af en garantiordning. På den måde sikrer du dig bedst som forbruger.

Alle VE-installatører er medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne og dermed omfattet af TEKNIQs garantiordning. Det betyder blandt andet, at du har mulighed for at klage over udført arbejde til Ankenævnet for Tekniske Installationer. Får du helt eller delvist medhold i din klage, men kan den indklagede installatør ikke efterleve ankenævnets afgørelse, dækker TEKNIQs Garantiordning op til 150.000 kr. inkl. moms.

VE godkendt varmepumpe installatør

Hvad er VE-Godkendelsesordningen?

 

VE-godkendelsesordningen er den officielle danske ordning for installatører og montører af små vedvarende energi-anlæg. Ordningen omfatter varmepumper, solceller, biomassefyr og solvarme og administreres af Energistyrelsen.

VE-godkendelsesordningen betyder bl.a., at virksomheden har en særligt uddannet medarbejder, der er dedikeret til sikre høj kvalitet i virksomhedens arbejde på området og at virksomheden har et overvåget kvalitetsledelsessystem, der minimerer risikoen for fejl.

Ofte stillede spørgsmål om ventilation 

 

Hvad er en varmepumpe?

En varmepumpe er et anlæg, der udnytter jord- eller luftenergi til at producere varme til din bolig.

Der findes tre typer varmepumper:

  • Jordvarmepumper: Varmen “trækkes” ud af jorden gennem nedgravede jordslanger, som er fyldt med frostsikret vand.
  • Luft til vand-varmepumper: Varmen trækkes ud af udeluften. Temperaturen hæves ved hjælp af en kompresser, der opvarmer vand til boligens centralvarmeanlæg.
  • Luft til luft-varmepumper: Energi suges ud af udeluften og omdannes til varme, som sendes videre ind i boligen. Varmpumpen afgiver varme om vinteren og kulde om sommeren. Velegnet til mindre boliger eller fritidshuse.
Hvordan fungerer kombinations varmegenvinding?

Nogle ventilationsaggregater er udstyret med både en modstrømsveksler og en varmepumpe. Modstrømsveksleren udfører den primære varmegenvinding, men opstår der behov for opvarmning af boligen via indblæsningsluften, starter varmepumpen og tilfører mere varme til indblæsningsluften. Omvendt er der behov for køling, vil varmepumpen vende kølekredsen og køle indblæsningsluften.

Hvor meget larmer et ventilationsaggregat med varmepumpe?

Generelt er støjen fra ventilationsaggregater med indbygget varmepumpe typisk ikke mere end et almindeligt køle/fryseskab.

Hvor meget fylder en ventilationsanlæg?

IC Electric tilbyder forskellige størrelser ventilationsaggregater med stutsplaceringer til kanaler i toppen eller siden. Topaggregaterne installeres typisk i et højskab, hvor aggregater med stutsplaceringer i siden typisk installeres i et uudnyttet luftrum.

Skal man have en speciel tilladelse til at installere et ventilationsanlæg?

Et ventilationsanlæg med varmegenvinding kan opsættes uden kommunens tilladelse. Da ventilationsaggregatet er udstyret med en hermetisk lukket kølekreds, skal der ikke tilkaldes en kølemontør for installation. Det er dog vigtigt, at det overholder kravene i Bygningsreglementet til strømforbrug og varmegenvinding.

Har man ikke erfaring med dimensionering og installering af ventilationsanlæg, anbefaler vi, at man tager fat i en fagmand til installationen.

Økonomi:

Hvor meget strøm bruger et ventilationsanlæg med varmepumpe?

Strømforbruget afhænger meget af, hvilket ventilationsaggregat du vælger, samt hvordan det bliver brugt. Strømforbruget til varmepumpen afhænger af dit varme- og/eller kølebehov.

Kontakt IC Electric for at få et overslag over det forventede energiforbrug i dit hus.

Hvor lang levetid har et ventilationsanlæg med varmepumpe fra IC Electric?

Vores løsninger på ventilationsanlæg med varmepumpe har typisk en levetid på mere end 20 år.

Kontaktpersoner

Per Christensen er kontakt vedr. solceller

Per Christensen
Projektering, tilbud og salg

Tlf. 2011 0224
pc@ic-electric.dk

Som VE-installatør er vi uddannede og certificerede til installation af netop vedvarende energianlæg som et ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Og naturligvis får du hjælp og vejledning til at vælge den mest gunstige ventilationsløsning til din bolig – også i relation til aktuelle tilskudsmuligheder. Få en komplet pris på selve anlægget inkl. monteringen, som vi udfører professionelt med garanti for fejlfri installation.

Lyder det “grønt” på en jordnær og forståelig måde, så ring og fortæl mig om dit projekt og din bolig og hør, hvad vi kan tilbyde dig af løsninger:

Jeg er klar på 2011 0224

Service taler vi ikke om – den yder vi

Vi tager telefonen 24/7 - ring 7565 0743

Telefon 7565 0743