Solcelleanlæg til Østjysk Hunting & Outdoor

Solceller giver plus på CO2-kontoen og en grønnere profil

Med fokus på jagt, hundeartikler, friluftsliv, outdoor-beklædning og øvrige udendørsaktiviteter er Østjysk Hunting & Outdoor en butik på små 5.000 ㎡ inkl. lager:

”Reelt er vi Europas største våbenhandel,” fortæller Knud Nielsen, som er sikkerhedsansvarlig hos Østjysk Hunting & Outdoor og fortsætter:

”Fra 1976 har vores grundlægger opbygget en omfattende ekspertise indenfor våben, jagt og outdoor-udstyr, hvilket er én af årsagerne til, at vi i dag er markedsledende indenfor branchen i hele Europa.

Han har imidlertid ikke gjort det helt alene. I mere end 25 år har både hans søn og en store medarbejderstab været en aktiv del af virksomhedens udvikling.

For at servicere vores kunder bedst muligt har vi også etableret et våbenværksted, hvor vi hjælper med monterings- og tilpasningsopgaver af enhver art samt reparationer af alle typer jagtvåben.

Og så har vi ydermere en skydebane, hvor kunderne kan teste og indskyde deres våben.”

Solcelleanlæg til Østjysk Hunting & Outdoor
Solcelleanlæg til Østjysk Hunting & Outdoor
Solcelleanlæg til Østjysk Hunting & Outdoor
Fra 140 til 350 solpaneler

Målet er en mindsket udledning af CO2 og en grønnere profil

”Hos Østjysk Hunting & Outdoor har vi et ønske om at nedbringe vores udledning af CO2. Et ønske, vi konkret handler på ved at udvide vores eksisterende solcelleanlæg på 140 solpaneler (34 kW’s inverter) med ét nyt på 210 solpaneler (100 kW’s inverter),” forklarer Knud Nielsen som svar på spørgsmålet om, hvad målet med investeringen i det nye solcelleanlæg er:

”Udover at nedbringe udledningen af CO2 og på den måde udvise et langt mere positivt miljøhensyn, er det også et mål for vores forretning at kunne fremvise et langt grønnere miljøregnskab. En grønnere profil.”

100 kW inverter til solceller
Solcelleanlæg til Østjysk Hunting & Outdoor

Derfor vælger vi solceller fra IC Electric

”IC Electric fungerer som vores hus-elektrikere og håndterer både ventilation, køl og det daglige vedligehold af vores el-installationer.

I det mangeårige samarbejde har IC Electric blandt andet opsat vores første solcelleanlæg, men det er faktisk ikke den endegyldige årsag til, at entreprisen på vores nye solcelleanlæg tilfalder dem. Det gør den på grund af den professionelle rådgivning og klare kommunikation, som både Dan A. Jensen og Carsten Due fra IC Electric altid leverer.

Lad mig skitsere et eksempel:

Når vi som virksomhed ejer et solcelleanlæg, skal vi betale en transportafgift til dem, der ejer el-nettet. Det betyder, at vi betaler en afgift for, at kablerne i jorden står til vores rådighed – også selvom vi ikke bruger dem i de perioder, hvor vi selv producerer strøm.

Det faktum, at vi betaler en form for leje af el-kablerne uanset, om vi køber vores strøm uden i byen eller ej, er IC Electric den eneste tilbudsgiver, der gør os opmærksom på – og deres rådgivning betyder faktisk, at vi vælger at regne på rentabiliteten i forhold til investeringen i så stort et solcelleanlæg, før vi takker endegyldigt ja til deres tilbud.”

{
Vi har ikke formuleret et egentligt succeskriterie for vores samarbejde med IC Electric i forhold til investeringen i solcellerne, MEN vi er ret tæt på at have opnået succes med det samlede solcelleanlæg, når vi kigger på vores produktion af grøn strøm til dato.

Knud Nielsen
Sikkerhedsansvarlig hos Østjysk Hunting & Outdoor

Løsningen fra IC Electric består af:

En udvidelsesløsning på 210 solpaneler (100 kW med en paneleffekt på 113 kW-peak) til det eksisterende solcelleanlæg på 140 solpaneler (34 kW med en paneleffekt på 35 kW-peak).

En løsning på i alt 350 solpaneler, som giver en samlet paneleffekt på 148kW-peak og en produktion på ca. 130.000 kWh pr. år.

 

Vi prioriterer hensynet til miljøet og er selvforsynende på meget af vores el-forbrug

”Energioptimering handler blandt andet om at bruge den rigtige energi. Den grønne energi.

Ved at investere i solcellerne, ved vi, at vi kommer til at skrue gevaldigt ned for vores udledning af CO2, hvilket betyder, at vi aktivt er med til at tage ansvar for miljøets udvikling og vores fælles fremtid. Og når investeringen i solcelleanlægget er tjent hjem om nogle år – ja, så begynder vi at tjene penge på vores grønne produktion af strøm.

Særligt i sommerhalvåret producerer vi mere strøm, end hele huset forbruger på dage med fuld sol – og på let overskyede dage er vi nærmest selvforsynende,” smiler Knud Nielsen.

Det er dyrere at køle ned end at varme op

Dan A. Jensen fra IC Electric supplerer: ”Når vi har fokus på Østjysk Hunting & Outdoors produktion af grøn strøm, er det også væsentligt at fremhæve, at virksomheden har brug for nedkøling af domicilet i solrige perioder for at opnå det bedst mulige indeklima.

Derfor opnår virksomheden endnu en fordel, fordi de nu kan nedkøle hele huset med den strøm, de selv producerer. En fordel, som er særlig god i den optik, at det er dyrere at køle ned end at varme op. Der skal nemlig noget mere energi til at nedkøle en bygning eller et hus end opvarmning kræver.”

Solcelleanlæg til Østjysk Hunting & Outdoor
Solcelleanlæg til Østjysk Hunting & Outdoor

Vi starter solcelle-projektet med et indledende møde

”Før vi takker ja til den nye solcelleløsning fra IC Electric, inviterer Dan A. Jensen og Carsten Due til et indledende møde, hvor de præsenterer os for deres oplæg til:

  • solcelleanlæggets størrelse, muligheder for placeringer af el-tavle og bæreevne i vores tagkonstruktion
  • hvilke omkostninger, vi som virksomhed bliver pålagt, når vi producerer grøn strøm
  • hvor mange kWh vi i gennemsnit kommer til at producere pr. år og hvor stort et plus på CO2-kontoen, vi kommer til at opnå.

Som virksomhed har vi sat stor pris på hele den indledende proces, hvor vi har fået en god rådgivning i forhold til at træffe de beslutninger, der både tilgodeser miljøet og vores ønske om en grønnere profil.

At IC kender os ud og ind er et kæmpe plus!

Ser vi bort fra vores samarbejde vedrørende solcellerne, skaber IC Electric værdi for os, fordi de har et dybdegående kendskab til virksomheden. De kender os ud og ind. Og vi betragter det absolut som en fordel, at det er den samme tekniker fra IC Electric, der kommer fast i huset.

Vi siger det sikkert ikke ofte nok, men vi er rigtig glade for Jannik. Det forholder sig faktisk sådan, at jeg nærmest kan ringe til ham på alle tidspunkter af døgnet for at sætte ham ind i, hvad vi gerne vil have lavet – og den fleksibilitet og service sætter jeg personligt stor pris på,” slutter Knud Nielsen.

Skal vi hjælpe dig med din grønne omstilling?

Overvejer du, hvad der skal til for, at din virksomhed sparer mest muligt på jeres energiforbrug? Eller om det er bedst at energioptimere ved hjælp af solceller, varmepumpe, ventilationsanlæg eller en kombination?

Hos IC Electric er vi godkendte til at levere og installere løsninger indenfor vedvarende energi – ligesom vi er VE-godkendte i at søge tilskud til installering af energirigtige varmepumpeanlæg, ventilationsanlæg og solceller.

Dan Abildgaard Jensen
Projektleder/Teknisk ansvarlig

Tlf. 2096 1224
daj@ic-electric.dk