Case Interket

Interket og IC Electric

“Vores samarbejde bygger på åbenhed, ordholdenhed og høj leveringssikkerhed på service. Dét er nøgleord i vores samarbejde, og matcher for øvrigt rigtigt godt vores egen måde at servicere vores kunder på”.

Service og vedligehold frem for akut brandslukning

”Alt det mekaniske og elektriske vedligehold og forebyggende service på maskiner og produktionsanlæg har haft IC’s primære fokus gennem snart et år ti her hos Interket. En service der sikrer maksimal oppetid på maskiner, elektriske systemer og styring af de ofte komplicerede etiketmaskiner, som vi råder over”, fortæller produktionschef Mogens Brinck.

Ordholdenhed, kvalitet og høj leveringssikkerhed

”Da jeg er forholdsvis ny i virksomheden med ansvar for produktionen, har samarbejdet med IC været en fantastisk god hjælp for mig fra starten. Vores samarbejde bygger på åbenhed, ordholdenhed og høj leveringssikkerhed på service. Dét er nøgleord i vores samarbejde, og matcher for øvrigt rigtigt godt vores egen måde at servicere vores kunder på”, udtaler Mogens Brinck.

I egenskab af servicepartner, servicerer og vedligeholder IC Electric alle maskinrelaterede tekniske- og elektriske funktioner – men varetager også andre afledte servicefunktioner i produktionen hos Interket:

”Vi løser opgaver med lovpligtige eftersyn på kraner, porte, pallereoler og øvrige maskiner. Vi udfører også termisk fotografering, som giver mulighed for at lave en forebyggende vedligeholdelse på produktionsapparatet”, fortæller Thomas. Det går hånd-i-hånd med Mogens Brincks holdning til, at det er bedre at servicere og vedligeholde mens tid er. En holdning der gør virksomheden mindre sårbar over for et regulært ”breakdown” i produktionen, der – som alle ved – koster tid og penge.
”Skulle uheldet være ude, er vores aftale, at vi påbegynder alle hasteopgaver inden for 60 minutter”
, supplerer Thomas fra IC Electric.

”Du kan sige, at vi har valgt at bruge tiden på dét, vi er rigtig gode til – etikettryk til fødevareindustrien – og værdsætter samarbejdet med IC Electric som den servicepartner, der sikrer, at det hele spiller – hver dag”, udtaler produktionschef hos Interket Mogens Brinck.

Arbejdstilsynet var glade

Først på året 2020 aflagde Arbejdstilsynet uanmeldt besøg hos Interket. Det resulterede i, at samme instans gav virksomheden en grøn Smiley for sit gode arbejdsmiljø – for en generel høj sikkerhed og for godt tilrettelagte procedurer i produktionen i øvrigt. Noget som Mogens og alle medarbejderne i virksomheden har arbejdet på siden april 2019 – og fået det gennemført.

Og han deler gerne de opnåede resultater og den glade Smiley med IC Electric og Thomas Nielsen. Mogens Brinck’s holdning er, at ”det er bedre at forebygge sikkerhed – og for produktionens vedkommende at foretage systematisk og forebyggende vedligehold frem for akutte reparationer og indstilling af driften”.
Den holdning til service varetages og udføres altså dagligt af IC Electric. Det er vejen til næsten 100% oppetid. Som driftomkostning betragtet har Interkets outsourcing af daglig service og vedligehold vist sig at være sund fornuft. Foreløbig varetaget i over 8 år af IC Electric.

Ét nummer til IC Electric – 7565 0743:

IC Electric er ofte i valgklasse som servicepartner i flere brancher. Vi er gode til at sætte os ind i nye og meget forskellige processer, maskiner og produktionsfaciliteter. Fordelen for dig er, at vi er gode til at omsætte vores branchekendskab og brede, tekniske kunnen til sikker og stabil drift for de mange virksomheder, der er afhængige af, at produktionen fungerer hver dag. Året rundt. –

Ring til IC Electric og fortæl os om dit behov for service i produktionen. Så leverer vi den…

Vi tager telefonen 24/7 - ring 7565 0743

Telefon 7565 0743